คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และคณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น

  • By: Admin
images description
นาย ฮิกุจิ เคอิจิ (Mr.HIGUCHI Keiichi) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และคณะผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เดินทางเข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดี ผู้บริหาร และ ตัวแทนคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น jpncmu เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และ ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการร่วมกัน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ Japanese Studies Center, CMU - ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์ และศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา