พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

  • By: Admin
images description
ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครูคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 "ยกมือไหว้สาสิงหราชปูจาบารมีครู"

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ตึก HB7 คณะมนุษยศาสตร์