กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 (ครึ่งเช้า)

  • By: Admin
images description
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณใต้อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

"ศิลปวิทยา ไม่ว่าอย่างไหน ก็ให้ประโยชน์ได้"
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์