ข่าวประกาศ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4170009 สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin