ข่าวประกาศ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมทางด้านสภาพจิตและสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท ตำแหน่งเลขที่ E170136 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก

  • By: Admin