ข่าวประกาศ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมทางด้านสภาพจิต และสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ อาคาร HB 4 HB 6 และ HB 7 คณะมนุษยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านงานทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ อาคาร HB 4 HB 6 และ HB 7

  • By: Admin