ข่าวประกาศ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,740 บาท ตำแหน่งเลขที่ S4170048 สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา)

  • By: Admin