ข่าวประกาศ

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E170077 E170114 และ E170152 จำนวน 3 อัตรา ซึ่งเป็นตำแหน่งสำหรับการปฏิบัติงานด้านวิชาการและบริหารวิชาการในหลักสูตรนานาชาติ ดำเนินการโดยศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ คณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin