ข่าวประกาศ

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E170082 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin