สาขาวิชาภาษาจีน

09/11/2562: นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขัน "แปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีนสองภาษา ครั้งที่ 8" ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                ด้วย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน ร่วมกับสาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมครูภาษาจีนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้จัดการแข่งขัน "แปล-ล่าม จีนไทย-ไทยจีนสองภาษา ครั้งที่ 8"  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาจีน มีโอกาสฝึกฝนการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาจีนและไทย เพื่อเป็นนักแปล ล่ามจีน-ไทยสองภาษาระดับมืออาชีพ 
                  ในการนี้  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 3 ราย ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ โดยนางสาวณิชา แซ่หย่าว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ผ่านเข้ารอบตัดสินการสอบล่าม และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทั้งนี้ นางสาวธัญสุดา จะยี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนางสาววรรชนา แซ่จู นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 5

- ไม่มีเอกสารประกอบ -