สาขาวิชาภาษาจีน

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ “ 最没泰国 - 泰北地区导游明星演讲大赛 ”


- ไม่มีเอกสารประกอบ -