สมาคมนักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University Faculty of Humanities Alumni Association