สมาคมนักศึกษาเก่ามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University Faculty of Humanities Alumni Associationขอเชิญนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน "Humanities CMU ReUnion 2018"
ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

งานผ้าป่าพี่เพื่อน้อง
  • วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์
งาน Humanities CMU ReUnion 2018
  • วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว