ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(กรอกรหัสนักศึกษา กดปุ่ม ค้นหาข้อมูล)

*** หากกรอกรหัสนักศึกษาแล้ว ค้นหาข้อมูลไม่พบ กรุณาเลือกที่ เมนู "ลงทะเบียนข้อมูล (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีข้อมูล)" ด้านบนค่ะ ***