งานบริหารทั่วไป

images

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี ประจำปี 2565 และ พิธีทำบุญครบรอบ 113 ปีชาตกาล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวง ตุ้ย ชุมสาย และ บุรพชนคณะมนุษยศาสตร์
images

ข่าวกิจกรรม

พิธีทำบุญหล่อเทียน และสมโภชเทียนพรรษาคณะมนุษยศาสตร์ปี 2565
images

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จิตสบาย กาย Happy ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยา

แนะนำหน่วยงาน

ติดต่อ

ติดต่องานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่อยู่ อาคาร HB 7 ชั้น 2 เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ 
053-943210, 053-943227 หน่วยบริหารงานบุคคล
053-943209 หน่วยอาคารและสถานที่
053-943208 หน่วยสารบรรณ (ติดต่อรับ-ส่งเอกสารต่าง ๆ)
E-mail : saraban_human@cmu.ac.th