คณะมนุษยศาสตร์ มช.

Faculty of Humanities, CMU
images description
images
images
images
images
images

Human ACTIVITY

images description
images
กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ Information and Library Science Education for Sustainable World ซึ่งได้รับเกียรติจาก Prof. Gobinda Chowdhury Head of iSchool Department of Computer and Information Sciences University of Strathclyde Glasgow, UK เป็นวิทยากรบรรยาย
images
คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ เทศบาลนครเชียงราย และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
images
คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ รับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ ระบบงาน แนวปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงและยั่งยืน
images
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ China Endgame ศึกสามก๊กในโลกยุคใหม่
images
คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ คุณพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจาก บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
images
พระษิณะกัณฐ์ ปริชาโน (มหาจิณณะการณ์) นักศึกษาเก่า คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา กิจกรรมดีเด่น และเป็นผู้มีจิตอาสา
หัวเรื่องประกาศ วันที่สิ้นสุด สมัคร ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาไทย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170057 จำนวน 1 อัตรา 28 ม.ค. 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170033 จำนวน 1 อัตรา 1 ธ.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170055 จำนวน 1 อัตรา 10 พ.ย. 2566
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170042 จำนวน 1 อัตรา 31 ต.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ศูนย์บูรณาการมนุษยาภิวัตน์ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170054 จำนวน 1 อัตรา 31 ต.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาจิตวิทยา ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170047 จำนวน 1 อัตรา 31 ต.ค. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาไทย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170193 จำนวน 1 อัตรา 30 ก.ย. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาภาษาไทย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170186 จำนวน 1 อัตรา 29 ก.ย. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาการท่องเที่ยว ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170190 จำนวน 1 อัตรา 29 ก.ย. 2566
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัด ภาควิชาการท่องเที่ยว ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง EP170049 จำนวน 1 อัตรา 29 ก.ย. 2566
ตำแหน่งเพิ่มเติม

Human CMU CHANEL