พิธีเปิดอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารจากส่วนงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่