กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “Design Thinking และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร”

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “Design Thinking และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ศรันภัทร โชติมนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม SYN Boutique Hotel