พิธีทำบุญเรือนอ่างแก้ว (Angkaew Villa) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเรือนอ่างแก้ว (Angkaew Villa) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหารจากส่วนงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ เรือนอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่