คุณMasayuki Kuriyama ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯเข้าเยี่ยมชม 国際交流基金バンコク日本文化センター栗山政幸所長ご来訪

  • By: Admin
images description
คุณMasayuki Kuriyama ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯเข้าเยี่ยมชม 
国際交流基金バンコク日本文化センター栗山政幸所長ご来訪       

         เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 คุณ Masayuki Kuriyama ผู้อำนวยการบริหาร เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ คุณชนิดา หิรัญวัชรพฤกษ์ และคุณ Chihiro Tsuzaki ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา และอาจารย์ Ryota Wakasone รองหัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำการดำเนินงานรวมถึงกิจกรรมต่างๆของศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา
        ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ครับ


 2021年11月4日(木)、国際交流基金・バンコク日本文化センターより栗山政幸所長とチャニダ・ヒランワチャラプルック氏、津崎千尋氏が日本研究センターにご来訪されました。ベンジャーン・ジャイサイ所長と若曽根了太副所長がお迎えし、センターをご案内しました。
     みな様、ご訪問いただきまして、誠にありがとうございました。