ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือในโครงการ Career Track ในปีการศึกษา 2564

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำโดยมาสเตอร์ธีรภัทร วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ในโอกาสเข้าหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือในโครงการ Career Track ในปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564