โครงการ ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมบริจาคโลหิต และมอบของที่ระลึกแก่ นางกชพร ศรีพรรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ "ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โถงบันไดกลาง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่