ข่าวประกาศ

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ แบบมีสัญญาจ้าง 5 ปี ประเภท (EP) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP170041 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin