ข่าวประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4170038 อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250 บาท สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

  • By: Admin