ข่าวประกาศ

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบเพื่อประเมินความพร้อมทางด้านสภาพจิต และสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำ แบบมีสัญญาจ้าง 5 ปี ประเภท (EP) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ EP170041 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

  • By: Admin