ข่าวกิจกรรม

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสมทบเข้ากองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์เพื่อน้อง(ทุนฉุกเฉิน) และสมทบกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่