ข่าวกิจกรรม

เข้ารับรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาเยอรมันดีเด่นจากสมาคมไทย-เยอรมัน


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญวรัตน์ มะลิทอง และนางสาวนันทนัช กิติกร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาเยอรมันดีเด่นจากสมาคมไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันเกอเธ่อ กรุงเทพมหานคร