ข่าวกิจกรรม

พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคุณประพัฒน์ พิละกันทา รักษาการแทนเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561