การจัดซื้อ/จัดจ้าง

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 1,310 ตัวเอกสารประกอบข่าว 1