ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา สัญญาจ้่าง 1 ปี สังกัดภาควิชาภาษาไทย คณะมุนษยศาสตร์

เอกสารประกอบข่าว 1