กิจกรรมนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้ารับรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช 2562


ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้ารับรางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช 2562 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอชื่อได้ที่นี่ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกำหนด โดยจัดส่งให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

เอกสารประกอบข่าว 1