ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook Live: https://th-th.facebook.com/humancmu


- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -