ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ S4170015


แจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ S4170015 สังกัดภาควิชามนุษยสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารประกอบข่าว 1