การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำและอาคารคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)


ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำและอาคารคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เอกสารประกอบข่าว 1