กฎ/ระเบียบต่างๆ

คำนิยามรายการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เอกสารประกอบข่าว 20180201050552000000UwvwD.pdf