ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข” สำหรับนักวิจัยในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์

งานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข” สำหรับนักวิจัยในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 9:00-16:00 น.

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -