กิจกรรมนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาร่วมกิจกรรม Kumamoto University 2019 Spring Program


รับสมัครนักศึกษาร่วมกิจกรรม Kumamoto University 2019 Spring Program ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2562 หากนักศึกษาท่านใดสนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/  และส่งเอกสารที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2561

- ไม่มีเอกสารประกอบข่าว -