ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4170019 จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์


แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4170019 จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

เอกสารประกอบข่าว 1