ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน)ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 12 ราย ดังแนบ


ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (เงินรายได้ส่วนงาน)ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 12 ราย ดังแนบ

เอกสารประกอบข่าว 1