การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน


ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกอบข่าว 1