ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลเสนอเช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร ณ โรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์เอกสารประกอบข่าว 1