ข่าวประกาศ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E๑๗๐128 และ E๑๗๐129 สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

  • By: Admin