งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

images

ข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก University of Otago ราชอาณาจักรนิวซีแลนด์ และ A&T New Zealand Centre เชียงใหม่
images

ข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาคันตุกะจาก University of Bristol (UOB) สหราชอาณาจักร นำโดย นำโดย Professor Rutvica Andrijasevic, Faculty International Director, Faculty of Social Sciences and Law
images

ข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Yosei IDE รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น และคณะ รวมถึงคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์   เป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะมนุษยศาสตร์  ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

The Research Administration, Academic Services, and Public Relations Office is an organizational unit within the Faculty of Humanities at Chiang Mai University. It was established in accordance with the university’s structure to support research activities, academic services, and public relations efforts.

แนะนำหน่วยงานติดต่อ

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 2 สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ อาคาร HB7  (HB7212)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Research Administration, Academic Service, and International Relations Section
HB 7 Building Floor 2
Faculty of Humanities,Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200 
Telephone 053-943219, 053-942345


Email: 

Ms. Napatsaporn Phuijai, Head of the section: Napatsaporn.p@cmu.ac.th
Mr. Surasri Smutkupt, Research Administration: Surasri.s@cmu.ac.th
Mr. Kittipit Wipasa, International Affairs: Kittipit Wipasa@cmu.ac.th
Ms. Nattakarn Sanit-in,  Humanities Journal Manager: Nattakarn.sa@cmu.ac.th
Mr. Uakarn Katkasem
 International Affairs: Uakarn.k@cmu.ac.th