สาขาวิชาภาษาพม่าimages

ข่าวกิจกรรม

การประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดงานวันชาติปี 2563
images

ข่าวกิจกรรม

โครงการ How to love, Not to risk การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา
images

ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาภาษาพม่า

ในปีพ.ศ. 2537 นโยบาย