สาขาวิชาภาษาจีน

24/9/2561: นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมกับนักศึกษาชาวจีนสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ลานกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชาวจีนสาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 1 ร่วมกันจัดพิธีไหว้พระจันทร์ โดยร่วมกันทำขนมไหว้พระจันทร์แป้งสด เกี๊ยว และเตรียมอาหารไทย จีน เพื่อนำมาใช้ประกอบพิธีไหว้พระจันทร์ตามแบบแผนประเพณีของจีน ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชาวไทย และชาวจีน ได้มีโอกาสทำความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งด้านภาษา และวัฒนธรรม

- ไม่มีเอกสารประกอบ -