พิธีมอบทุนการศึกษาโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC) ครั้งที่ 14 และ งานเสวนาญี่ปุ่นธุรกิจ หัวข้อ "การทำงานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น"

  • By: Admin
images description
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก jpncmu ได้รับมอบหมายเป็นประธานเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2565

ซึ่งมีกำหนดจัด
- พิธีมอบทุนการศึกษาโดยหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (JCC) ครั้งที่ 14 นำโดย Mr. Noriaki YAMASHITA รองประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯ (JCC) และประธานกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม ผู้รับผิดชอบส่วนการศึกษา
- งานเสวนาญี่ปุ่นธุรกิจ หัวข้อ "การทำงานโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น" ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ บุญชู ตันติรัตนสุนทร เป็นวิทยากรบรรยาย
- การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาษาญี่ปุ่นและญี่ปุ่นศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องHB5100 และ ห้องประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์
--------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/jH32i