โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์ และบริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

  • By: Admin
images description
คณะมนุษยศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง คณบดี โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "โครงการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในท้องถิ่น" โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กิจกรรมสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาหารไทย เมนูผัดกะเพรา และแกงเขียวหวาน โดยอาจารย์นวลเพ็ญ ธรรมษา และอาจารย์วิไลลักษณ์ อาภรณ์รัตน์
กิจกรรมสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรขนมไทยลูกชุบ กลิ่นต่างๆ โดยอาจารย์ธีราพร นิลรัตน์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ดร.อัษฏา เจียรพินิจนันท์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท บุญ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยายเรื่องความสำคัญของกลิ่น

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติการอาหาร ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ Home and Community
---------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/5ryoV