การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กับบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2570)

  • By: Admin
images description
ภาพบรรยากาศการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กับบุคลากรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาคณบดี (วาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2570)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค. 2566 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.มล.ตุ้ย ชุมสาย และ ผ่าน Zoom Meeting