คณะมนุษยศาสตร์ให้การต้อนรับ ฯพณฯ มุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-Hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยพร้อมคณะ

  • By: Admin
images description
คณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษาเชิงรุก พร้อมด้วยผู้บริหาร และ คณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาเกาหลี Korean Division, Chiang Mai University ให้การต้อนรับ ฯพณฯ มุน ซึง-ฮย็อน (H.E. Mr. Moon Seoung-Hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาส พบปะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาวิชาโท สาขาวิชาภาษาเกาหลี และเยี่ยมชมศูนย์เกาหลี

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง HB5100 อาคาร HB5 คณะมนุษยศาสตร์
-------------------
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม : https://cmu.to/mxANG