พิธีเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

  • By: Admin
images description

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีเชิดชูเกียรติ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563

และ นางสุมาลี กันจินะ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่านักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น และนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์จำนวน 25 คน เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 150,000 บาท