การจัดกิจกรรมบรรยายเชิงวิชาการออนไลน์ "Kabuki Actor Danjuro Ichikawa and Edo Society" โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ Ryo Kimura - 木村涼先生の特別オンライン講義「歌舞伎役者市川團十郎と江戸時代」の実施

  • By: Admin
images description

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯได้จัดกิจกรรมการบรรยายเชิงวิชาการในหัวข้อ "Kabuki Actor Danjuro Ichikawa and Edo Society"  โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ Ryo Kimura ผ่าน Zoom Application โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ 


ภายในกิจกรรมการบรรยายฯ รองศาสตราจารย์พิเศษ Ryo Kimura ได้ใช้ภาพวาดสมัยในสมัยเอโดะบรรยายถึงประวัติศาสตร์ ภาพรวมของคาบูกิ รวมไปถึงประวัติของ Danjuro Ichikawa (รุ่นที่ 1 -  รุ่นที่ 8) ในสมัยเอโดะ โดยมีผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงบุคคลทั่วไปจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย และได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ทำให้รู้จักคาบูกิมากขึ้น” และ “ทำให้อยากเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานและเรื่องราวของคาบูกิ รวมถึงความเป็นมาของคาบูกิมากขึ้น” 


โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ผ่านคาบูกิซึ่งเป็นศิลปะแบบดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น และทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นส่วนช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันให้มากขึ้นไปอีก


สุดท้ายนี้ ทางศูนย์ญี่ปุ่นศึกษาฯ ขอใช้พื้นที่นี้ขอบคุณรองศาสตราจารย์พิเศษ Ryo Kimura ที่ให้เกียรติมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆ และขอขบคุณผู้เข้าร่วมทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ2月5日(土)日本研究センターでは、バンコク商工会議所の助成のもと、木村涼先生による特別講義「歌舞伎役者市川團十郎と江戸時代」がZOOMにて行われました。

木村先生には、歌舞伎の概要や歴史とともに、江戸時代における市川團十郎(初代から8代目まで)について豊富な錦絵を用いながらご講義していただきました。

講義にはCMU教員や学生、一般の方も含めた11人にお集まりいただきました。

参加いただいた方々からは「歌舞伎をよく知ることができた」「歌舞伎の代表作やあらすじ、それが生まれた時代背景をもっと知りたくなった」などといった声が寄せられました。

伝統芸能である歌舞伎を通じて、日本文化や歴史への理解につながったことと思います。ますます日本文化への興味が高まり、お互いの文化の相互理解へとつながればと喜ばしいことです。

最後に、この場をお借りしまして、木村涼先生、そして当日お集まりいただいた皆さまに改めて感謝を申し上げます。皆さま、誠にありがとうございました。